پیام تسلیت رئیس انجمن در خصوص درگذشت دکتر شفیعی
تاریخ نگارش : چهارشنبه 1395/4/2


 

بنام خداوند جان و خرد

 

هفت روز گذشت، هفت روز از فقدان دانشمندی فرزانه که در نشر علم و آموزش شاگردانش بغایت تلاش می نمود. استاد فقید دکتر عباس شفیعی انسانی عالی مقام بود که تهدیب نفس و فروتنی کم نظیرش، از او فرهیخته ای وارسته ساخته بود.
اینجانب افزون بر افتخار شاگردی این دانشمند و محقق برجسته طی 33 سال اخیر، توفیق همراهی علمی و خدمتگزاری اجرایی نزد استاد را از 28 سال پیش داشته ام، بعنوان قائم مقام ایشان در دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی و سرپرست دوره های تخصصی دانشکده داروسازی تهران (69-1367)، که شاه بیت این معیت راه اندازی دوره های تخصصی داروسازی در کشور و پذیرش اولین دوره دستیاری در چندین رشته تخصصی ازجمله شیمی دارویی، سم شناسی، فارماسیوتیکس و فارماکوگنوزی در دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی و تخصصی و توسط دانشکده داروسازی تهران در سال 1368 بود.
لذا بحق ایشان را باید "بنیانگذار دوره های تخصصی علوم دارویی کشور" نامید که بسترساز تربیت "نسل نوین متخصصین علوم دارویی کشور" و رونق بخش آموزشی و پژوهشی دانشکده های داروسازی، مراکز تحقیقاتی، صنایع داروسازی و در یک کلام مجموعه داروسازی کشور بوده است.
حال اگرچه دست تقدیر دفتر عمر استاد را بسته و بظاهر ما را از حضور فیزیکی این بزرگوار محروم نموده است، ثمره خدمات علمی، اجتماعی و رفتاری ایشان چون رودی سترگ پیوسته روان است و در خاطره ها باقی خواهد ماند.
به دل خواهیم سپرد که استاد با انرژی مثبت "در نظر داشتن خداوند متعال در تمام اوقات و برپایی نماز (بویژه در اول وقت) را توصیه می نمودند تا با یاری خداوند دنیا و آخرت افراد تضمین شود".
یادشان گرامی و راه ایشان پر رهرو.

دکتر امید سبزواری
رئيس انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

بازدید : 1189 نفر