اطلاعیه

 

 

 

تماس با ما

تلفن تماس: 66980456-09028852780-64121287

نمابر: 64121287

پست الکترونیک: iranaps.society@gmail.com

آدرس انجمن: تهران  بلوار کشاورز خیابان 16 آذر دانشکده داروسازی (ساختمان جدید) طبقه چهارم اتاق شماره 448 انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

مسئول دبیرخانه: خانم احمدی