تماس با ما

تلفن تماس: 66980456-09331446539-64121287

نمابر: 64121287

پست الکترونیک: iranaps.anjoman@gmail.com

آدرس انجمن: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، دانشکده داروسازی (ساختمان شماره 2) طبقه 4، شماره 448، دبیرخانه انجمن متخصصین علوم دارویی ایران