اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
فصلنامه سازمان نظام پزشکی
(تاریخ : چهارشنبه 1400/8/19 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : جمعه 1400/6/5 )
FIP Digital Events
(تاریخ : سه شنبه 1400/2/21 )
خبرها

شماره تاریخ نگارش عنوان شمارنده
1
یکشنبه 1401/3/8
125 نفر
2
یکشنبه 1400/12/29
175 نفر
3
چهارشنبه 1400/8/19
370 نفر
4
جمعه 1400/6/5
441 نفر
5
سه شنبه 1400/2/21
541 نفر
6
شنبه 1399/12/30
544 نفر
7
یکشنبه 1399/12/3
712 نفر
8
سه شنبه 1399/11/28
570 نفر
9
یکشنبه 1399/11/26
495 نفر
10
یکشنبه 1399/11/19
508 نفر
11
شنبه 1399/11/18
500 نفر
12
شنبه 1399/10/20
524 نفر
13
دوشنبه 1399/10/1
582 نفر
14
پنجشنبه 1399/9/6
698 نفر
15
دوشنبه 1399/9/3
710 نفر
16
سه شنبه 1399/6/11
902 نفر
17
چهارشنبه 1399/6/5
1091 نفر
18
پنجشنبه 1399/5/23
956 نفر
19
پنجشنبه 1399/4/5
1037 نفر
20
شنبه 1399/1/30
1289 نفر
21
دوشنبه 1399/1/11
1201 نفر
22
پنجشنبه 1398/9/21
1597 نفر
23
چهارشنبه 1398/8/15
1599 نفر
24
جمعه 1398/8/3
1597 نفر
25
یکشنبه 1398/7/14
1602 نفر
26
سه شنبه 1398/5/15
1692 نفر
27
دوشنبه 1398/4/10
2128 نفر
28
یکشنبه 1397/11/21
2085 نفر
29
شنبه 1397/10/29
2227 نفر
30
یکشنبه 1397/9/25
1801 نفر
12