بیانیه جمعی از پزشکان / رسالت جامعه پزشکی کاهش آلام مردم است
تاریخ نگارش : دوشنبه 1399/9/3


رسالت جامعه پزشکی کاهش آلام مردم 

 

معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد /چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بودیم ما

 

باید اذعان نمود که بحران کوید19 واقعیتی اجتناب ناپذیراست که پیامد های ناشناخته آن جهان را دچار چالشی بزرگ کرده است.بعبارتی، جهان امروز در حال تجربه کردن یکی از شدیدترین بحران هاى قرن با ماهیتی پیچیده است که مدیریتی بسیار هوشمندانه و علمی را می طلبد.

متاسفانه پيش بيني شدت بحران حاصل از همه گیری کرونا و تهيه سناريوهای دقیق برای کنترل و مهار بیماری در همه کشورها باچالش های جدی روبرو است. در کشور ما نیز طولانی شدن روند بیماری نه تنها تمام وقت، انرژی و منابع  بهداشت و درمان را بلعیده، بلکه نظام سلامت را دچار خستگی و فرسودگی کرده است.

بدیهی است در چنین شرایطی تصمیم گیری، پیش بینی و طراحی یک برنامه جامع برای کنترل بیماری، آنهم در حاليكه کشور در محاصره سخت اقتصادی و تحریمی قرار دارد بسیار دشوار بوده و بروز برخی مجادلات را در پی داشته است.

لذا ضمن سپاس از فدا کاری و زحمات خستگی ناپذیر دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور و حمایت از همکاران عزیز مراکز بهداشتی - درمانی که برای نجات هموطنان در مقابل این بیماری از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند، اعلام می دارد که در شرایط سخت و طاقت فرساى کنونی، هر گونه مداخله جانبدارانه و التهاب آور در چالش ایجاد شده در سطح مدیران كلان وزارت متبوع، اشتباهی دور از انتظار است.

زیرا آنچه مسیر دستیابی به موفقیت را هموار می سازد همدلی، تفاهم، دوری از رفتارهای هیجانی و فراهم آوردن فضای همفکری و تبادل نظر علمی جهت کاهش آلام مردم و نجات جان صد ها هموطن عزیزی است که روزانه در مقابل این بیماری زندگی خود را از دست می دهند.

این تنها اولویت جامعه پزشکی و راهبرد استراتژیک برای برون رفت از این بحران است. بهمین دلیل مشفقانه، محترمانه و دلسوزانه از همه بزرگان، مسئولین محترم حوزه سلامت و فعالین صنفی و سیاسی تقاضا دارد با پرهیز از صدور بیانیه ها و اطلاعیه های له یا علیه این و آن ،خویشتن داری و همدلی سرلوحه کار قرار گیرد، زیرا اختلاف و پراکندگی در این شرایط، مدیریت کنترل بیماری مهلک ناشی از کرونا ویروس را به مراتب دشوارتر می سازد.

امید است در سایه این همدلی، الطاف ویژه الهی ما را از این بلای سخت رهایی بخشد.

 

-دکتر محمد بیات    

 -دکتر علی تاجرنیا  

 -دکتر شهریار خاقانی  

 -دکتر ناهید خداکرمی

 -دکتر سید حمید خویی

- دکتر محمد جواد رسایی

-دکتر امید سبزواری                 

-دکتر عبدالرسول صداقت  

-دکتر مسعود فلاحی  

 -دکتر محمد وجگانی

 

https://etemadonline.com/content/447171/بیانیه-جمعی-از-پزشکان-رسالت-جامعه-پزشکی-کاهش-آلام-مردم-است

بازدید : 1100 نفر