اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

پیام تبریک نوروز 1402
(تاریخ : دوشنبه 1401/12/29 )
FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
اطلاعیه تمدید انتخابات هیات مدیره-27 و 28 بهمن 1399
تاریخ نگارش : سه شنبه 1399/11/28


بازدید : 661 نفر