اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
فصلنامه سازمان نظام پزشکی
(تاریخ : چهارشنبه 1400/8/19 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : جمعه 1400/6/5 )
FIP Digital Events
(تاریخ : سه شنبه 1400/2/21 )
دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397
تاریخ نگارش : سه شنبه 1398/5/15


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397

بازدید : 1734 نفر