اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

پیام تبریک نوروز 1402
(تاریخ : دوشنبه 1401/12/29 )
FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397
تاریخ نگارش : سه شنبه 1398/5/15


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397

بازدید : 1780 نفر