اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

پیام تبریک نوروز 1402
(تاریخ : دوشنبه 1401/12/29 )
FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
بیانیه شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران-آبان ماه 1398-کرمانشاه
تاریخ نگارش : پنجشنبه 1398/9/21


بیانیه شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

آبان ماه 1398-کرمانشاه