اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

FIP 80th World Congress, Seville, Spain
(تاریخ : یکشنبه 1401/3/8 )
پیام تبریک نوروز 1401
(تاریخ : یکشنبه 1400/12/29 )
فصلنامه سازمان نظام پزشکی
(تاریخ : چهارشنبه 1400/8/19 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : جمعه 1400/6/5 )
FIP Digital Events
(تاریخ : سه شنبه 1400/2/21 )
دستورالعمل های کووید 19
تاریخ نگارش : شنبه 1399/1/30


                      خلاصه دستورالعمل های کووید 19

             تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی داروسازی

          ترجمه و نگارش: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 2

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 3

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 4

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 5

 

 

بازدید : 1323 نفر