نامه به وزیر محترم بهداشت-پیشگیری از سوء مصرف داروهای آرام بخش
تاریخ نگارش : دوشنبه 1402/3/29


 

متن نامه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در خصوص ارائه راهکار برای پیشگیری از سوء مصرف داروهای آرام بخش

بازدید : 403 نفر