اطلاعیه انتخابات هیات مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
تاریخ نگارش : یکشنبه 1395/6/14


 

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان عضویت در هیات مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران می رساند با توجه به برگزاری انتخابات هیات مدیره در آبان ماه سال جاری، و با توجه به آیین نامه جدید انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی ، جهت ثبت نام به عنوان کاندیدای هیات مدیره حداکثر تا پایان وقت اداری 19/7/95 مدارک مورد نیاز و فرم تکمیل شده ثبت نام ( پیوست فراخوان) را به پست الکترونیک iranaps.net@gmail.com انجمن ارسال نمایند.

تذکر مهم: بر اساس تبصره 1 ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، کمیته انتخابات انجمن تقاضاهای آن دسته از متقاضیانی که مدارک مورد نیاز را بصورت کامل و یا در مهلت قانونی و معین ارسال ننموده اند، بررسی نخواهد شد.

 

با احترام کمیته برگزاری انتخابات

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام                                     شرایط کاندیداتوری                                            فرم ثبت نام متقاضیان

 


 

بازدید : 5 نفر

 

بازدید : 1296 نفر