اطلاعیه جلسه مجمع عمومی انجمن
تاریخ نگارش : چهارشنبه 1395/8/26


برگزاری مجمع عمومی انجمن متخصصین علوم دارویی ايران

بدين وسيله از كليه اعضاي محترم انجمن دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي كه در ساعت 10 الی 12 مورخ پنج شنبه 4 آذر ماه 1395 در تالار رازي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد جهت انتخاب هيات مديره جديد حضور بهم رسانيد.

                              دستور جلسه:          

                              -استماع گزارش رئيس هيات مديره و بازرس

                              -انتخابات هيات مديره و بازرسان

 

                              هيات مديره انجمن متخصصین علوم دارویی ايران

بازدید : 1041 نفر