اطلاعیه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (نوبت دوم) انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
تاریخ نگارش : جمعه 1398/8/3


 

اطلاعیه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (نوبت دوم)

انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/7/16 تشکیل، اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت.

از اعضای محترم انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه و فوق العاده انجمن که در تاریخ 98/8/16 در ساعت 15 الی 17 در شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در کرمانشاه، هتل پارسیان، سالن آمفی تئاتر بیستون برگزار مي شود حضور بهم رسانید.

 

هیات مديره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

 

بازدید : 1905 نفر